SERMCHAI : ผู้ผลิตโต๊ะตัดผ้า ภายในประเทศและส่งออก + เครื่องปูผ้า ระบบอัตโนมัติ
 เครื่องตัดหัวผ้า Model : ST-260
เครื่องตัดหัวผ้า Model : ST-260
เครื่องตัดใบมีดเหลี่ยม
Model : ST-288
เครื่องตัดใบมีดตรง

SERMCHAI : โต๊ะตัดผ้า อุตสาหกรรม

SERMCHAI : เครื่องตัดหัวผ้า
SERMCHAI : เครื่องปูผ้า ระบบ Automatic
ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนการผลิต พร้อมบริการหลังการขาย
ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนการผลิต พร้อมบริการหลังการขาย
ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนการผลิต พร้อมบริการหลังการขาย
Lorem ipsum dolor sit ametใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนการผลิต พร้อมบริการหลังการขาย

 SERMCHAI : เครื่องปูผ้าชนิดลากจูง 

 

SERMCHAI : เครื่อง HEAT TRANSFER

SERMCHAI : งานตัดด้วยเครื่อง LASER CUT
SERMCHAI : โต๊ะเอนกประสงค์
SERMCHAI : โต๊ะ QC
SERMCHAI : รถเข็น
SERMCHAI : เก้าอี้

พัดลมอีแวปและแผงระบบอีแวป (Evap) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เราคือผู้ออกแบบ ผลิต พร้อมติดตั้งทั่วประเทศโดยวิศวกร พร้อมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน ด้วยอุปกรณ์และวัสดุที่ได้คุณภาพ จึงทำให้เราโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในโรงงานอุตสาหกรรม....

ระบบระบายอากาศ
Evap (Evaporative Cooling System) เป็นระบบการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำผ่านรังฝึ่ง หรือเรียกว่า แผง Evap โดยการปล่อยนํ้าจากด้านบน ให้ใหลมาตามแผง Evap โดยจะมีพัดลมอีกฝั่งเป็นตัวดูดอากาศเพื่อให้มวลของอากาศมีการใหลผ่านแผง Evap ที่มีความเย็นจากนํ้าที่ใหลผ่านช่องแผงEvap ดึงความเย็นจากไอนํ้า เข้าสู่ภายในอาคาร สามารถนำไปใช้ได้กับอาคารแบบปิดที่มีทิศทางลมเข้า-ออกในทิศทางเดียวกัน เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก-ใหญ่ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายใต้อาคารให้เย็นขึ้น
อีแว๊ป
พัดลมดูดอากาศ  เพื่อดูดอากาศจากบริเวณหนึ่ง ไปอีกบริเวณหนึ่ง ภายใต้แรงดึงลมของพัดลม ความเร็วลม คิดเป็น(คิวบิกเมตร/ชม.) ซึ่งอัตราการใหลของลมขึ้นอยู่กับ กำลังมอเตอร์- ใบพัดลมและการการออกแบบของแต่ระยี่ห้อ กระบวนการนี้จะทำให้ พื้นที่ๆเราต้องการมีอากาศถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้น เช่น ไม่ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไป อาจจะรวมถึงดึงสิ่งทีไม่ผึงประสงค์ออกจากพื้นที่ๆเราปฏิบัติงานอยู่ เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น ฯลฯ

ตู้Control ระบบพัดลมละบายอากาศ ชนิดตั้งเวลาในการปิดเปิด
image
ตู้ Control ระบบพัดลมละบายอากาศ ชนิดตั้งเวลาในการปิดเปิด หรือ ระบบAutomatic  และยังสามารถ ใหล่สเต็บการเปิดหรือการหน่วงเวลาการเปิดแต่ละพัดลมได้ตามความต้องการ เพื่อไม่ให้กระแสไฟกระชากแรงจนเกินไป ระบบตู้ออกแบบสวยงามพร้อมทั้งติดตั้ง Over load ทุกจุดของมอเตอร์
image
ตู้Control ระบบพัดลมละบายอากาศ ชนิดตั้งเวลาในการปิดเปิด หรือ ระบบAutomatic  และยังสามารถ ใหล่สเต็บการเปิดหรือการหน่วงเวลาการเปิดแต่ละพัดลมได้ตามความต้องการ เพื่อไม่ให้กระแสไฟกระชากแรงจนเกินไป ระบบตู้ออกแบบสวยงามพร้อมทั้งติดตั้ง Over load ทุกจุดของมอเตอร์
image
ตู้ Control ควบคุม อุณหภูมิ และความชื้น เป็นตู้ควบคุมอุณหมิและความชื้น ภานในห้อง เพื่อใม่ให้มอเตอร์ปั้มนํ้ามีการปล่อยนํ้าเข้าแผง Evap มากจนเกินไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะกำหนดการตั้งค่า ความชื้น และ อุณหภูมิ เท่าหรัยในใช้การใช้งาน
พัดลมดูดอากาศ เพื่อดูดอากาศจากบริเวณหนึ่ง ไปอีกบริเวณหนึ่ง ภายใต้แรงดึงลมของพัดลม ความเร็วลม คิดเป็น(คิวบิกเมตร/ชม.) ซึ่งอัตราการใหลของลมขึ้นอยู่กับ กำลังมอเตอร์- ใบพัดลมและการการออกแบบของแต่ระยี่ห้อ กระบวนการนี้จะทำให้ อากาศมีการไหลเวียนท่ายเท เพื่อให้พื้นที่ๆเราต้องการมีอากาศถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้น เช่น ไม่ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไป อาจจะรวมถึงดึงสิ่งทีไม่ผึงประสงค์ออกจากพื้นที่ๆเราปฏิบัติงานอยู่ เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น ฯลฯ
ระบบพัดลมระบายอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรม
image
พัดลมดูดอากาศ  เพื่อดูดอากาศจากบริเวณหนึ่ง ไปอีกบริเวณหนึ่ง ภายใต้แรงดึงลมของพัดลม ความเร็วลม คิดเป็น(คิวบิกเมตร/ชม.) ซึ่งอัตราการใหลของลมขึ้นอยู่กับ กำลังมอเตอร์- ใบพัดลมและการการออกแบบของแต่ระยี่ห้อ กระบวนการนี้จะทำให้ พื้นที่ๆเราต้องการมีอากาศถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้น เช่น ไม่ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไป อาจจะรวมถึงดึงสิ่งทีไม่ผึงประสงค์ออกจากพื้นที่ๆเราปฏิบัติงานอยู่ เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น ฯลฯ
ระบบระบายอากาศ
พัดลมดูดอากาศ  เพื่อดูดอากาศจากบริเวณหนึ่ง ไปอีกบริเวณหนึ่ง ภายใต้แรงดึงลมของพัดลม ความเร็วลม คิดเป็น(คิวบิกเมตร/ชม.) ซึ่งอัตราการใหลของลมขึ้นอยู่กับ กำลังมอเตอร์- ใบพัดลมและการการออกแบบของแต่ระยี่ห้อ กระบวนการนี้จะทำให้ พื้นที่ๆเราต้องการมีอากาศถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้น เช่น ไม่ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไป อาจจะรวมถึงดึงสิ่งทีไม่ผึงประสงค์ออกจากพื้นที่ๆเราปฏิบัติงานอยู่ เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น ฯลฯ
Evap
พัดลมดูดอากาศ  เพื่อดูดอากาศจากบริเวณหนึ่ง ไปอีกบริเวณหนึ่ง ภายใต้แรงดึงลมของพัดลม ความเร็วลม คิดเป็น(คิวบิกเมตร/ชม.) ซึ่งอัตราการใหลของลมขึ้นอยู่กับ กำลังมอเตอร์- ใบพัดลมและการการออกแบบของแต่ระยี่ห้อ กระบวนการนี้จะทำให้ พื้นที่ๆเราต้องการมีอากาศถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้น เช่น ไม่ร้อนหรือไม่เย็นจนเกินไป อาจจะรวมถึงดึงสิ่งทีไม่ผึงประสงค์ออกจากพื้นที่ๆเราปฏิบัติงานอยู่ เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น ฯลฯ
Evap (Evaporative Cooling System) เป็นระบบการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำผ่านรังฝึ่ง หรือเรียกว่า แผง Evap โดยการปล่อยนํ้าจากด้านบน ให้ใหลมาตามแผง Evap โดยจะมีพัดลมอีกฝั่งเป็นตัวดูดอากาศเพื่อให้มวลของอากาศมีการใหลผ่านแผง Evap ที่มีความเย็นจากนํ้าที่ใหลผ่านช่องแผงEvap ดึงความเย็นจากไอนํ้า เข้าสู่ภายในอาคาร สามารถนำไปใช้ได้กับอาคารแบบปิดที่มีทิศทางลมเข้า-ออกในทิศทางเดียวกัน เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก-ใหญ่ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายใต้อาคารให้เย็นขึ้น
Evap (Evaporative Cooling System) เป็นระบบการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำผ่านรังฝึ่ง
image
Evap (Evaporative Cooling System) เป็นระบบการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำผ่านรังฝึ่ง หรือเรียกว่า แผง Evap โดยการปล่อยนํ้าจากด้านบน ให้ใหลมาตามแผง Evap โดยจะมีพัดลมอีกฝั่งเป็นตัวดูดอากาศเพื่อให้มวลของอากาศมีการใหลผ่านแผง Evap ที่มีความเย็นจากนํ้าที่ใหลผ่านช่องแผงEvap ดึงความเย็นจากไอนํ้า เข้าสู่ภายในอาคาร สามารถนำไปใช้ได้กับอาคารแบบปิดที่มีทิศทางลมเข้า-ออกในทิศทางเดียวกัน เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก-ใหญ่ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายใต้อาคารให้เย็นขึ้น
image
Evap (Evaporative Cooling System) เป็นระบบการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำผ่านรังฝึ่ง หรือเรียกว่า แผง Evap โดยการปล่อยนํ้าจากด้านบน ให้ใหลมาตามแผง Evap โดยจะมีพัดลมอีกฝั่งเป็นตัวดูดอากาศเพื่อให้มวลของอากาศมีการใหลผ่านแผง Evap ที่มีความเย็นจากนํ้าที่ใหลผ่านช่องแผงEvap ดึงความเย็นจากไอนํ้า เข้าสู่ภายในอาคาร สามารถนำไปใช้ได้กับอาคารแบบปิดที่มีทิศทางลมเข้า-ออกในทิศทางเดียวกัน เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก-ใหญ่ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายใต้อาคารให้เย็นขึ้น
image
Evap (Evaporative Cooling System) เป็นระบบการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำผ่านรังฝึ่ง หรือเรียกว่า แผง Evap โดยการปล่อยนํ้าจากด้านบน ให้ใหลมาตามแผง Evap โดยจะมีพัดลมอีกฝั่งเป็นตัวดูดอากาศเพื่อให้มวลของอากาศมีการใหลผ่านแผง Evap ที่มีความเย็นจากนํ้าที่ใหลผ่านช่องแผงEvap ดึงความเย็นจากไอนํ้า เข้าสู่ภายในอาคาร สามารถนำไปใช้ได้กับอาคารแบบปิดที่มีทิศทางลมเข้า-ออกในทิศทางเดียวกัน เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก-ใหญ่ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายใต้อาคารให้เย็นขึ้น
image
Evap (Evaporative Cooling System) เป็นระบบการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำผ่านรังฝึ่ง หรือเรียกว่า แผง Evap โดยการปล่อยนํ้าจากด้านบน ให้ใหลมาตามแผง Evap โดยจะมีพัดลมอีกฝั่งเป็นตัวดูดอากาศเพื่อให้มวลของอากาศมีการใหลผ่านแผง Evap ที่มีความเย็นจากนํ้าที่ใหลผ่านช่องแผงEvap ดึงความเย็นจากไอนํ้า เข้าสู่ภายในอาคาร สามารถนำไปใช้ได้กับอาคารแบบปิดที่มีทิศทางลมเข้า-ออกในทิศทางเดียวกัน เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก-ใหญ่ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิภายใต้อาคารให้เย็นขึ้น

งานแสดงสินค้า ณ. ใบเทคบางนา + เมิองทอธานี

ออกบูธ

Exhibition


Exhibition at

BITEC Bangna

ออกบูธ

Exhibition  

Exhibition at

BITEC Bangna

ออกบูธ

Exhibition  

TExhibition at

BITEC Bangna

ออกบูธ

Exhibition 

Exhibition at

BITEC Bangna

ออกบูธ

Exhibition 

Exhibition at 
Muang Thong Thani

 

ออกบูธ

Exhibition 

Exhibition at 
Muang Thong Thani


 ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้